GIÁ TÔM CÁ ẾCH THÁNG 12/2022 – GIÁ THỦY SẢN

December 8, 2022, 8:25 am

📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 ... See more

December 7, 2022, 8:49 am

📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 ... See more

December 6, 2022, 9:47 am

📣📣📣𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝑪𝑨́, 𝑬̂́𝑪𝑯 𝒌𝒉𝒖 𝒗𝒖̛̣𝒄 𝒎𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑻𝑨̂𝒀 𝑵𝑨𝑴 𝑩𝑶̣̂ ... See more

December 6, 2022, 8:25 am

📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 ... See more

« 1 of 15 »

THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN THÁNG 12.2022 – BẢNG GIÁ TÔM GIÁ CÁ GIÁ ẾCH 2023


GIÁ HEO HƠI THÁNG 12/2022 – GIÁ HEO HÔM NAY

November 30, 2022, 11:48 am

TẾT SẮP ĐẾN, NGƯỜI CHĂN NUÔI KHÔNG MẶN MÀ TÁI ĐÀN

Do một số nguyên nhân, tỷ lệ tái đàn của người dân năm nay giảm so với những năm trước.

Những ... See more

November 29, 2022, 8:25 am

Giá heo hơi hôm nay 29/11 biến động trong khoảng 1.000 - 5.000 đồng/kg tại nhiều địa phương... #GiáHeoHơi #GiáLợnHơi Youtube: https://youtu.be/ueB9AndfOtY #Podcast: ... See more

November 24, 2022, 9:33 am

Giá heo hơi hôm nay 24/11 tăng nhẹ từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg ở một vài nơi... #GiáHeoHơi #GiáLợnHơi Youtube: https://youtu.be/UB2b7l-6Gq4 #Podcast: ... See more

November 23, 2022, 11:57 am

Giá heo hơi hôm nay 23/11 tăng 1.000 - 3.000 đồng/kg tại một vài địa phương... #GiáHeoHơi #GiáLợnHơi Youtube: https://youtu.be/a1plQ2mPfmM #Podcast: https://anchor.fm/giaheohoi

« 1 of 8 »

THỊ TRƯỜNG GIÁ HEO THÁNG 12.2022 – BẢNG GIÁ LỢN HƠI, GIÁ THỊT HEO 2023