Lactose 200 Mesh
Sản phẩm

✔️ Đường Lactose 200 Mesh cung cấp đường sữa trong thực phẩm, dược phẩm, chăn nuôi, thú y, thủy sản.

[sc name="tv2"]… Read More

Calcium Hypochlorite 70% (Trung Quốc)
Sản phẩm

✔️ Calcium Hypochlorite dùng để sát trùng, sát khuẩn, khử mùi hôi, tẩy uế, cải tạo nước, diệt tảo và phiêu sinh vật có trong môi trường nước. Có ưu điểm vượt trội như tiết kiệm, dễ sử dụng và có thể lưu trữ lâu dài và tính ổn định cao.

[sc name="tv2"]… Read More

Sodium Percarbonate (Small)
Sản phẩm

✔️ Sodium Percarbonate (Small Pallet) thường được dùng làm chất tạo oxy trong nuôi trồng thủy sản, xử lý nước.

[sc name="tv2"]… Read More

Yucca 30%
Sản phẩm

✔️ Yucca 30% (Ammocure 30% Yucca Powder) thường dùng trong xử lý nước, hấp thu khí độc, mùi hôi trong ao nuôi thủy sản. Giúp tăng cường tiêu hóa.

[sc name="tv2"]… Read More