Iodine 99,5%
Sản phẩm

✔️ Iodine 99,5% dùng sản xuất các hợp chất Iodine, thuốc sát trùng.

[sc name="tv2"]… Read More

Calcium Hypochlorite 70% (AQUAFIT)
Sản phẩm

✔️ Calcium Hypochlorite dùng để sát trùng, sát khuẩn, khử mùi hôi, tẩy uế, cải tạo nước, diệt tảo và phiêu sinh vật có trong môi trường nước.

[sc name="tv2"]… Read More