Potassium Permanganate
Product

(Tiếng Việt) Thuốc Tím giúp diệt vi khuẩn, nấm, tảo và cả virut. Giảm lượng vật chất hữu cơ trong môi trường. Giải độc thuốc diệt cá rotenone và an timycin có trong ao nuôi.

[sc name="tv2"]… Read More

Poly Aluminium Chloride
Product

(Tiếng Việt) PAC (Poly Aluminium Chloride) được sử dụng trong xử lý nước thải công nghiệp, giúp loại các chất rắn lơ lửng (SS), giảm COD, BOD và ion kim loại: Asen, chì, Hg…

[sc name="tv2"]… Read More

(Tiếng Việt) Sodium Thiosulphate
Product

(Tiếng Việt) Sodium Thiosulphate (Na2S2O3) giúp loại bỏ các dư lượng hóa chất (thuốc trừ sâu, Chlorin,…) trong nước ao nuôi, tạo điều kiện cho vi sinh vật và tảo có lợi phát triển ổn định.

[sc name="tv2"]… Read More

(Tiếng Việt) Yucca 50%
Product

(Tiếng Việt) Yucca Liquid 50% hấp thu mạnh các khí độc như: NH3, H2S… Cấp cứu tôm nổi đầu do khí đốc.

[sc name="tv2"]… Read More

(Tiếng Việt) Vitamin C
Product

(Tiếng Việt) Vitamin C giúp tăng khả năng miễn dịch cho động vật thủy sản. Tối ưu khả năng sinh sản, cải thiện tỷ lệ nở, ấu trùng khỏe mạnh. Tăng tỷ lệ sống của ấu trùng và cá bột. .

[sc name="tv2"]… Read More