DANH MỤC NGUYÊN LIỆU

NHÓM HÓA CHẤT XỬ LÝ
» CALCIUM HYPOCHLORITE 70%

NHÓM KHOÁNG CHẤT
» SODIUM BICARBONAT (SOLVAY)

NHÓM SÁT KHUẨN TẠI CHỖ
» IODINE 99,5%
» POTASSIUM IODINE (KI)
» POVIDONE IODINE (PVI)

NHÓM TÁ DƯỢC, DUNG MÔI
» DEXTROSE ANHYDROUS
» DEXTROSE MONOHYDRATE

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Phòng kinh doanh: (028) 6273 6298 – (0272) 628 5888
HOTLINE: Mr. Nhứt: 0907 682 031

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *