(Tiếng Việt) Calcium Hypochlorite 70%
Product

(Tiếng Việt) Công dụng chính dùng để sát trùng, sát khuẩn, khử mùi hôi, tẩy uế, cải tạo nước, diệt tảo và phiêu sinh vật có trong môi trường nước.
Có ưu điểm vượt trội như tiết kiệm, dễ sử dụng và có thể lưu trữ lâu dài và tính ổn định cao.

[sc name="tv2"]… Read More

CONTACT
Page

THAI VIET JOINT STOCK COMPANYOffice: 91 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh CityPhone: (028) 6273 6298 – (0272) 6285 888 Email: info@thaivietjs.com

ABOUT
Page

THAI VIET JOINT STOCK COMPANY Office: 91 Dao Duy Anh Street, Ward 9, Phu Nhuan District, HCMCPhone: (028) 6273 6298 – (0272) 6285 888 Email: info@thaivietjs.com